Oudendijk 6 • 7437 SL Loo-Bathmen • (0570)541583 • info@looermark.nl

Eerste medaille zwem4daagse voor Friezin!

eerste medaille-2014

Vrijdag 23 mei 2014

De eerste medaille is vanmorgen opgehaald door Margriet Storteboom uit Hallum (fr.). Ze past op de levende have en huis van haar zuster en zwom elke morgen om 7.00 uur haar baantjes.

Toen ze dinsdag hoorde dat ze mee kon doen aan de zwem4daagse, greep ze haar kans! De eerste echte Loose zwem4daagse medaille gaat naar Friesland mee in de koffer! Oant sjen Margriet!

reddingsboei

Zonnepanelen mede mogenlijk gemaakt door:
prov-overijsselleaderEU-tekstGDF-SUEZ
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland."