Oudendijk 6 • 7437 SL Loo-Bathmen • (0570)541583 • info@looermark.nl

Zwem4daagse

2 juli t/m vrijdag 6 juli 2018

Iedereen die in het bezit is van een zwemdiploma mag deelnemen. Deelnemers tot en met 12 jaar zwemmen 10 baantjes per dag, iedereen ouder dan 12 jaar zwemt elke dag 20 baantjes. Alle deelnemers zwemmen 4 dagen, dus 1 dag mag je overslaan. Je kunt de baantjes zwemmen tussen 17.00 en 20.00 uur. Volwassen deelnemers mogen ook tussen 7.00 en 11.00 uur hun baantjes zwemmen. De medaille-uitreiking is op vrijdagavond, de zwem4daagse wordt dan feestelijke afgesloten met muziek.
De deelnamekosten per persoon zijn: in de voorverkoop € 4,50; aan de kassa € 6,00. Opgave is alleen mogelijk bij contante of pinbetaling aan de kassa van het zwembad.

reddingsboei

Zonnepanelen mede mogenlijk gemaakt door:
prov-overijsselleaderEU-tekstGDF-SUEZ
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland."