Oudendijk 6 • 7437 SL Loo-Bathmen • (0570)541583 • info@looermark.nl

We willen onze sponsors hartelijk bedanken!

Neem een kijkje op de lijst bedrijven en personen die onze vrienden zijn, klik hier.

Aanschaf zonnepanelen

GDF-SUEZ prov-overijssel leader EU-tekst

Zwembad de looermark is al jaren een onderneming die gebruik maakt van duurzame energie. Het water wordt bij mooi weer verwarmt door een grote zonnecollector van 12 x 45 meter. In de laatste jaren zijn diverse pompen vervangen door frequentie gestuurde pompen die minder energie nodig hebben. Sinds april 2014 nemen 60 zonnepanelen bij mooi weer de stroomvoorziening grotendeels over. Door deze deze maatregelen heeft het zwembad een energie bezuiniging op elektra ondergaan van ca. 55%.

De aanschaf van de zonnepanelen is mogelijk gemaakt door een bijdrage van GDF-SUEZ en door een subsidie van de Europese gemeenschap waarvoor wij hun natuurlijk zeer erkentelijk zijn.

zonnepanelenzonnepanelen close-up

2e Paasdag weer open

Bron: destentor.nl zondag 24 april 2011

Op eerste paasdag weer open!!

 Een nieuw zwemseizoen is begonnen.

Op zondag 24 april j.l. opende zwembad de Looërmark als eerste open luchtbaden in de regio Deventer haar deuren voor een nieuw zwemseizoen. Wethouder Margriet de Jager heeft de traditionele eerste plons veroorzaken.

Lees meer...

reddingsboei

Zonnepanelen mede mogenlijk gemaakt door:
prov-overijsselleaderEU-tekstGDF-SUEZ
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland."