Oudendijk 6 • 7437 SL Loo-Bathmen • (0570)541583 • info@looermark.nl

We willen onze sponsors hartelijk bedanken!

Neem een kijkje op de lijst bedrijven en personen die onze vrienden zijn, klik hier.

reddingsboei

Zonnepanelen mede mogenlijk gemaakt door:
prov-overijsselleaderEU-tekstGDF-SUEZ
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland."