Oudendijk 6 • 7437 SL Loo-Bathmen • (0570)541583 • info@looermark.nl

Gevonden voorwerpen

 

Voor informatie over de gevonden voorwerpen kunt u tijdens openingsuren komen kijken of bellen. U mag ons ook een e-mail sturen.

De gevonden voorwerpen blijven op het zwembad liggen tot 2 weken na sluiting, daarna worden alle gevonden voorwerpen aan een goed doel geschonken.

reddingsboei

Zonnepanelen mede mogenlijk gemaakt door:
prov-overijsselleaderEU-tekstGDF-SUEZ
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland."