Oudendijk 6 • 7437 SL Loo-Bathmen • (0570)541583 • info@looermark.nl

Aanschaf zonnepanelen

GDF-SUEZ prov-overijssel leader EU-tekst

Zwembad de looermark is al jaren een onderneming die gebruik maakt van duurzame energie. Het water wordt bij mooi weer verwarmt door een grote zonnecollector van 12 x 45 meter. In de laatste jaren zijn diverse pompen vervangen door frequentie gestuurde pompen die minder energie nodig hebben. Sinds april 2014 nemen 60 zonnepanelen bij mooi weer de stroomvoorziening grotendeels over. Door deze deze maatregelen heeft het zwembad een energie bezuiniging op elektra ondergaan van ca. 55%.

De aanschaf van de zonnepanelen is mogelijk gemaakt door een bijdrage van GDF-SUEZ en door een subsidie van de Europese gemeenschap waarvoor wij hun natuurlijk zeer erkentelijk zijn.

zonnepanelenzonnepanelen close-up

reddingsboei

GDF-SUEZprov-overijsselleaderEU-tekst